Duurzaamheidsbeleid

Bij het verbeteren van inkoopactiviteiten bij onze klanten speelt op verzoek van onze klanten en de maatschappij, duurzaam ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds grotere rol.

Het duurzaamheidsbeleid van Supply Talent

Bij het verbeteren van inkoopactiviteiten bij onze klanten speelt op verzoek van onze klanten en de maatschappij, duurzaam ondernemen en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een steeds grotere rol. Supply Talent helpt u graag bij het invoeren of verder doorvoeren van Duurzaam ondernemen / Maatschappelijk verantwoord ondernemen en specifiek met het duurzaamheidsbeleid van uw inkoop en supply chain.

Naast het adviseren van onze klanten op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ziet Supply Talent het als haar taak om ook in de eigen organisatie duurzaam te ondernemen. Supply Talent streeft bewust naar het realiseren van meerwaarde door aandacht te besteden aan sociale vraagstukken, milieuvraagstukken en maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we door een relatie te leggen tussen MVO en de kenmerken van onze organisatie. Ons MVO beleid ziet op de pijlers: People, Planet en Profit.

People: Supply Talent voor en door onze medewerkers

Een belangrijk onderdeel van ons succes zijn onze medewerkers. Door onze medewerkers voldoende ruimte te geven, eerlijk te vergoeden, behoorlijk te besturen, een diversiteit aan collega’s te bieden, een plezierige werkomgeving te bieden en aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling, zorgt Supply Talent goed voor haar medewerkers. Om structureel te monitoren of onze medewerkers tevreden zijn, meet Supply Talent jaarlijks de medewerkerstevredenheid. Daarnaast vindt Supply Talent het aanbieden van goede stageplaatsen aan studenten een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om dit te doen heeft Supply Talent structureel een aantal afstudeerplekken beschikbaar. Bovendien investeert Supply Talent in activiteiten op het gebied van maatschappelijke verantwoord ondernemen. Dit doen wij door het sponsoren van maatschappelijke doelen, kennisdelen met lokale ondernemers en het jaarlijks organiseren van MVO activiteiten waar wij met ons team actief aan de slag gaan voor een goed doel.

Planet: Een zo beperkt mogelijke impact van bedrijfsvoering op het milieu

In de visie van Supply Talent wordt de milieu-impact van Supply Talent als adviesbureau op het gebied van inkoopmanagement grotendeels bepaald door de bedrijfsvoering van de organisatie zelf. Hierbij zijn de onderwerpen mobiliteit, energie- en papiergebruik de belangrijkste onderwerpen. Supply Talent probeert haar impact op het milieu zo klein mogelijk te houden door verspilling te voorkomen (o.a. papierverspilling), gebruik te maken van duurzame auto’s, het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en te werken in een energiezuinig kantoor. Hierdoor zijn we in staat onze impact op het milieu zo minimaal mogelijk te houden.

Profit: Eerlijke vergoeding, houdbaar en bodem voor groei

Supply Talent vindt het belangrijk om op een houdbare manier zaken te doen. Dit bekent niet alleen dat wij onze aandeelhouders een faire vergoeding geven voor de door hun genomen risico’s, maar ook dat wij middelen reserveren voor het borgen van onze continuïteit en het mogelijk maken van onze verdere kwalitatieve en kwantitatieve groei.

Mede om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te borgen in de bedrijfsvoering van Supply Talent beschikt Supply Talent over een kwaliteitsmanagementsysteem (in het kader van ISO 9001), een milieumanagementsysteem (in het kader van ISO 14001) en een integriteitsbeleid.

Vragen of opmerkingen over ons duurzaamheidsbeleid? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.