Missie en visie

Missie

Onze missie is slimmer samenwerken. Supply Value zorgt ervoor dat organisaties slimmer samenwerken met hun leveranciers. Hierdoor verlagen zij hun kosten en risico en verhogen zijn hun toegevoegde waarde en daarmee hun rendement.

Visie

Inkoop is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en richt zich op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod in lijn met de strategie en de doelen van een organisatie. Reductie van kosten en risico en creatie van waarde staan daarbij centraal. Door de toegevoegde waarde van de toeleveringsketen te verhogen, hebben de leverancier, de klant en de klant van de klant gezamenlijk profijt van professioneel inkopen.

Supply Talent/Supply Value bepaalt gezamenlijk met u, uw partners en leveranciers hoe u risico en kosten kunt reduceren en meerwaarde kunt creëren. Dit doen wij op basis van uw positie in de markt, de positie van uw leveranciers, de karakteristieken van uw producten en diensten en de karakteristieken van uw organisatie, medewerkers en processen.

Wij zijn er van overtuigd dat het leveren van innovatieve en duurzame resultaten zal leiden tot groei van onze klanten, medewerkers en partners en daarmee een gezonde groei van Supply Talent als onderneming.