De verwachtingen

Supply Talent verwacht dat u:

 • Professioneel bezig bent met inkoop

  Uw bedrijf moet een professioneel inkoopbeleid hebben

 • Uitdagende inkoopopdrachten op academisch niveau aanbiedt

  De talenten moeten interessante uitdagende opdrachten voor u kunnen uitvoeren

 • Een mentor ter beschikking stelt

  De mentor begeleid de trainee tijdens zijn/haar opdracht, maakt wegwijs binnen de organisatie en geeft regelmatig feedback

 • Eerlijk en open communiceert

  Communicatie met zowel het talent als met Supply Talent moet eerlijk, open en transparant verlopen

 • Regelmatig overlegt over de voortgang

  De voortgang van het ontwikkelingsproces van de trainee wordt regelmatig worden besproken